Ceny sú vrátane DPH pokiaľ nie je uvedené inak.

Mesačne od je minimálna možná mesačná splátka.

Preškrtnutý cenový údaj je cena pred zľavou.

Cena je cena aktuálne platná.

Podmienky spotrebiteľského úveru sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych vstupných údajov, zákazníkom využitých marketingových akcií a individuálnych podmienok financovania poskytnutého zákazníkovi ním vybraným obchodným partnerom. V závislosti od výberu zákazníka môže ísť o úverový produkt, v ktorom je posledná splátka úveru navýšená do 35% z ceny vozidla. Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a AUTO DISKONT s.r.o. vykonávajú finančné sprostredkovanie pre viacerých obchodných partnerov.

Akciová cena na úver platí v prípade financovania kúpy vozidla prostredníctvom spoločnosti AUTO DISKONT s.r.o. a vybraných produktov financovania s minimálnou akontáciou 10% a dobou splácania 60-96 mesiacov. AUTO DISKONT s.r.o., IČO: 35 899 620, so sídlom Šenkvická cesta 14/F, Pezinok je samostatný finančný agent vykonávajúci finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov zapísaný v registri pod číslom 171398 vedený Národnou bankou Slovenska. AUTO DISKONT s.r.o. má uzatvorené nevýhradné písomné zmluvy s týmito finančnými inštitúciami: VÚB Leasing, a.s., Home Credit Slovakia, a.s., Acasta European Insurance Company Limited, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a. s., BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. v rámci tejto akcie vystupuje výlučne ako predajca motorového vozidla, doplnkov a služieb.

AAA AUTO si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu týchto internetových stránok či mobilné aplikácie.

AAA AUTO nezodpovedá za správnosť, úplnosť či aktuálnosť obsahu internetových stránok, ako aj za aktuálnosť ponuky vozidiel na www.aaaauto.sk. Aktualizácia databázy vozidiel je vykonávaná minimálne raz týždenne. Informácie o dostupnosti jednotlivých vozidiel sú k dispozícii na zákazníckej linke, prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na karte vozidla alebo priamo na pobočkách AAA AUTO.

Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. §850 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podmienky akcií a vysvetlenie pojmov:

Akcia "All inclusive víkend"
Zákazník, ktorý si zakúpi motorové vozidlo získa automaticky jeden z uvedených produktov: plnú nádrž, alebo pneumatiky, alebo poistenie, alebo zľavu až do 500€. O výbere z produktov rozhoduje spoločnosť Autocentrum AAA AUTO a.s. Akcia sa vzťahuje len pri kúpe motorového vozidla uvedených na webe www.aaaauto.sk. Akciu je možné využiť na akejkoľvek pobočke spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. na území Slovenskej republiky. Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a zľavami a nie je možné ju nárokovať spätne. Akcia platí od 30.09.2022-02.10.2022.

Akcia "Plná nádrž"
V rámci akcie „plná nádrž zdarma“ bude zákazníkovi poskytnutá zľava z kúpnej ceny v hodnote paliva zodpovedajúceho objemu doplneného paliva do plného stavu nádrže zakúpeného vozidla, ale nie viac ako v hodnote 100€, konkrétna výška zľavy je vypočítaná ako objem doplneného paliva v litroch krát cena za liter pohonných hmôt podľa http://www.benzin.sk/index.php?selected_id=118&article_id=-1 k 30.08.2020. Stav nádrže zakúpeného vozidla určí vedúci pobočky po dohode so zákazníkom, na neskoršie sťažnosti nemožno prihliadať. Akciu je možno využiť iba na pobočkách AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a to, Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica a Lučenec. Akcia platí od piatka 28.08.2020 do pondelka 31.08.2020, akciu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami a nárokovať spätne.

Akcia "Bearded Brothers_Plná nádrž zdarma"
V rámci akcie „Bearded Brothers_plná nádrž zdarma“ bude každému zákazníkovi, ktorý sa preukáže účtenkou alebo fotkou z Bearded Brothers, kde je vidno krabicu alebo tašku s naším logom a prebiehajúcu kampaň, poskytnutá zľava z kúpnej ceny v hodnote paliva zodpovedajúceho objemu doplneného paliva do plného stavu nádrže zakúpeného vozidla, ale nie viac ako v hodnote 100€, konkrétna výška zľavy je vypočítaná ako objem doplneného paliva v litroch krát cena za liter pohonných hmôt podľa http://www.benzin.sk/index.php?selected_id=118&article_id=-1 k 02.09.2022. Stav nádrže zakúpeného vozidla určí vedúci pobočky po dohode so zákazníkom, na neskoršie sťažnosti nemožno prihliadať. Akciu je možno využiť iba na pobočkách AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a to, Bratislava a Nitra. Akcia platí od piatka 02.09.2022 do odvolania. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami a nárokovať spätne.

Akcia "Toto leto u nás neplatíte"
Táto akcia platí pre úverové produkty QCAR_MEDIUM_a QCAR_TOP, so zabezpečením, s minimálnou akontáciou vo výške 20% z kúpnej ceny vozidla a po splnení ďalších nasledovných podmienok: minimálna doba splácania úveru je 36 mesiacov, maximálna doba splácania je 96 mesiacov, pri produkte QCAR_MEDIUM_táto akcia platí pre kúpu použitých motorových vozidiel nie starších ako 10 r. a pri produkte QCAR_TOP pre použité motorové vozidlá nie staršie ako 5 r. Celková doba financovania v úverovej zmluve s odkladom splátok je súčtom nulových a riadnych splátok (t. j. pri celkovej dobe financovania 39 mesiacov má klient 3 nulové splátky + 36 riadnych splátok). Táto akcia platí do odvolania.

Akcia "Kúp v lete a zaplať až na jeseň"
Táto akcia platí pre úverové produkty QCAR_MEDIUM_a QCAR_TOP, so zabezpečením, s minimálnou akontáciou vo výške 20% z kúpnej ceny vozidla a po splnení ďalších nasledovných podmienok: minimálna doba splácania úveru je 36 mesiacov, maximálna doba splácania je 96 mesiacov, pri produkte QCAR_MEDIUM_táto akcia platí pre kúpu použitých motorových vozidiel nie starších ako 10 r. a pri produkte QCAR_TOP pre použité motorové vozidlá nie staršie ako 5 r. Celková doba financovania v úverovej zmluve s odkladom splátok je súčtom nulových a riadnych splátok (t. j. pri celkovej dobe financovania 39 mesiacov má klient 3 nulové splátky + 36 riadnych splátok). Táto akcia platí do odvolania.

Auto na splátky bez navýšenia – Požičaj si 10 000€, vráť 10 000€
Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a ani nárokovať spätne. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka. Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a AUTO DISKONT s.r.o. vykonávajú finančné sprostredkovanie pre viacerých obchodných partnerov.

Auto na splátky bez navýšenia – Na začiatku stačí iba tretinka
Akcia „Auto na splátky bez navýšenia“ sa vzťahuje na vozidlá s rokom výroby 2013 a mladšie a s kúpnou cenou od 5.000 – 50.000€, kúpené prostredníctvom financovania u našich vybraných partnerov s akontáciou od 33% a fixnou dobou splácania 12 mesiacov. Akcia platí od 5. 10. 2017 do odvolania. Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a ani nárokovať spätne. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka. Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a AUTO DISKONT s.r.o. vykonávajú finančné sprostredkovaniepre viacerých obchodných partnerov.

Exkluzívny úver s RPMN 3,5 %
Exkluzívny úver s RPMN 3,5 % (ďalej len „úver“) je možné získať v akejkoľvek pobočke spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri kúpe vozidla s financovaním u vybraných partnerov. Úver môže byť poskytnutý len na kúpu vozidiel s rokom výroby 2016-2020 a predajnou cenou v hotovosti vo výške 8 000-30 000 EUR. Úver je možné poskytnúť iba na dobu 24-60 mesiacov a s minimálnou výškou akontácie 10 %. Využitie iných súčasne prebiehajúce akcií a zliav nie je možné kombinovať s poskytnutím tohto úveru. Podmienky úveru sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych vstupných údajov a individuálnych podmienok financovania poskytnutého zákazníkovi ním vybraným obchodným partnerom. Bližšie informácie o vozidlách, na ktoré sa vzťahujú podmienky úveru a o podmienkach poskytnutia úveru poskytne personál pobočky. Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie pre viacerých obchodných partnerov. Úver je možné získať od 1.3.2016 až do odvolania. Reprezentatívny príklad: Cena vozu: 12 000 €, Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 30 %, tj. 3 600 €, Doba trvania 60 mesiacov, RPMN: 3,49 %, Mesačná splátka: 152,35 €, Celková výška spotrebiteľského úveru: 8 400 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene), Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 9 141 € (splátka x počet splátok), Úroková sadzba:3,49 %. Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.

0% akontácia
Akciu ,,0% akontácia" je možné využiť v akejkoľvek pobočke spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. na území Slovenskej republiky. Podmienky úveru u konkrétneho vozidla sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych vstupných údajov zákazníka a individuálnych podmienok financovania požadovaných zákazníkom a poskytnutých zákazníkovi ním zvoleným obchodným partnerom. Všetky žiadosti sú posudzované individuálne, na poskytnutie úveru nie je právny nárok. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka. AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. je samostatný finančný agent vykonávajúci finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov zapísaný v registri pod číslom 203771 vedenom Národnou bankou Slovenska. Akcia platí od 17.6.2019 do odvolania. Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a ani nárokovať spätne.
Reprezentatívny príklad: Cena: 8 000 €Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 0 %, tj. 0 € Doba trvania úveru: 36 mesiacovRPMN:7,28 %. Mesačná splátka: 247,1 €. Celková výška spotrebiteľského úveru: 8 000 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene). Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 8 895,6 € (splátka x počet splátok). Úroková sadzba: 7,28. Zjednanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.

Akcia „Osobná zľava“
Akcia „Osobná zľava“ platí pre každého zákazníka, ktorý obdrží voucher na zľavu a následne ho predloží či už v tlačenej alebo elektronickej forme. Hodnota zľavy z kúpnej ceny vozidla je individuálna a zľava platí na kúpu jedného vozidla uvedeného vo voucheri. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. §850 a nasl. Občianskeho zákonníka. Akcia platí od 08.08.2022 do odvolania. Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a ani nárokovať spätne.

Akcia "Moneyback"
Akciu "Moneyback“ je možné využiť v akejkoľvek pobočke autosalónu AAA AUTO na území Slovenskej republiky. Akciu môžu využiť všetci zákazníci, ktorí zakúpia vozidlo s cenou nad 4 000€, rokom výroby od roku 2001. Zákazníkom bude vyplatená suma až do 1 500€; konkrétna výška sumy sa u každého vozidla počas trvania akcie môže meniť. Akciu nemožno kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a nemožno ju nárokovať spätne. Akcia platí od 06.07.2022 až do odvolania.